Ubezpieczenie samochodowe w Niemczech (Autoversicherung, Kfz-Versicherung)

 

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Jeśli chcesz zarejestrować samochód w Niemczech potrzebujesz ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Kraftfahrzeugversicherung, w skrócie Kfz-Haftpflichtversicherung).
Kfz-Haftpflichtversicherung jest powszechnie obowiązkowe i gwarantuje Ci pokrycie szkód wyrządzonych Twoim pojazdem innym uczestnikom ruchu.

Dodatkowo do powszechnie obowiązkowego Kfz-Versicherung można dokupić Kaskoversicherung (pol. ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie AC), które dodatkowo gwarantuje nam odszkodowanie w przypadku powstania szkód w naszym pojeździe.

Wyróżnia się Vollkaskoversicherung (pol. pełne ubezpieczenie AC) oraz Teilkaskoversicherung (pol. częściowe ubezpieczenie AC). W przypadku posiadania Teilkaskoverischerung jest, jak sama nazwa wskazuje, częściowym ubezpieczeniem autocasco, a więc nie wszstkie szkody w naszym pojeździe powstałe z naszej winy zostaną zrekompensowane.

Cena za ubezpieczenia pojazdu w Niemczech

Cena za ubezpieczenie auta w Niemczech zależna jest od różnych czynników. Należy wziąć pod uwagę, jak długo posiamy już prawo jazdy oraz jak długą praktykę mamy w prowadzeniu auta. Ponieważ posiadanie prawa jazdy nie wskazuje automatycznie na praktykę w prowadzeniu samochodu, doświadczenie to musiałoby zostać udokumentowane poprzez przedłożenie dokumentów stwierdzających wcześniejsze zarejestrowanie oraz długość posiadania pojazdu na własne nazwisko. Istatną rolę odgrywają tu zniżki ubezpieczeniowe, które stanowią o bezwypadkowej jeździe (Schadenfreiheitsklasse). Ubezpieczenie jest tym droższe, im mniej doświadczenia w prowadzeniu samochodów możemy udokumentować oraz  im mniej mamy zniżek ubezpieczeniowych za bezszkodową jazdę.
Początkujący kierowcy muszą zapłacić automatycznie większą składkę ubezpieczeniową, gdyż ryzyko spowodowania przez nich wypadku jest większe niż u innych ubezpieczonych.

Oprócz zakresu świadczeń ubezpieczalni wysokość składki zależy od rodzaju samochodu. Na podstawie danych o częstotliwości wypadków i regionu, każdego roku sporządzona jest lista klasyfikująca każdy model samochodu. Lista ta stanowi póżniej podstawę do naliczania składek.

Im częściej dany model uczestniczył w wypadku, tym większa nań składka ubezpieczeniowa. Statystycznie do większej ilości wypadków dochodzi w dużych miastach niż w małych miasteczkach, miescinach i wsiach, dlatego tam składki ubezpieczeniowe także są wyższe.

Istotnymi informacjami dla Kaskoversicherung są ponadto aktualne dane na temat częstotliwości kradzieży oraz włamań do danego typu pojazdu. Wynika z tego, że większą składkę na Kaskoversicherung zapłacimy za samochody luksusowe, gdyż statystycznie są częściej okradane niż inne.

Dlatego przed kupnem auta i chęcią zarejestrowania go w Niemczech, sporządź dokładną analizę kosztów jego utrzymania. W kalkulacji składki ubezpieczeniowej pomoże Ci poniższy kalkulator kosztów, który uwzględnia następujące dane: model samochodu, zniżki ubezpieczeniowe oraz miasto, w którym chcemy zarejestrować pojazd.

KALKULATOR UBEZPIECZENIOWY – UBEZPIECZENIE POJAZDU

 

Klik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są *